Visi : Gerakan Pramuka Menjadi Pilhan Utama Bagi Pembentukan Karakter Kaum Muda
header image
Pramuka net home arrow Karang Pembina arrow Butir Materi SKU Penegak Bantara
Butir Materi SKU Penegak Bantara PDF Print E-mail
Article Index
Butir Materi SKU Penegak Bantara
Page 2

ImageCara menyelesaikan SKU dilakukan melalui ujian SKU . Ujian SKU adalah menilai kecakapan pramuka Penegak untuk memperoleh Tanda Kecakapan Umum ( TKU ), sehingga kecakapan yang dimilikinya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan keadaan dan kemampuan Penegak.

Bagi pembina Penegak ujian SKU merupakan salah satu usaha untuk meyakini :

 

-          Hasil proses pendidikan yang telah diselenggarakan.

-          Usaha yang dilakukan oleh Peserta Didik.

-          Kemampuan pembina dalam melaksanakan tugasnya.

Penguji SKU adalah Pembina yang langsung membina Penegak. Pembina yang bersangkutan dapat meminta orang lain di luar anggota Gerakan Pramuka untuk menguji. Misalnya orang yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu, orang tua atau wali penegak, namun penyelesaian akhir menjadi tanggungjawab pembinanya.

 

Berikut butir-butir Materi SKU Penegak Bantara :

JENIS PENGEMBANGAN

NO

BUTIR SKU

Spritual

1.a

Agama Islam

 

a.   Dapat menjelaskan makna Rukun Iman dan Rukun Islam.

b.   Mampu menjelaskan makna Sholat berjamaah dan dapat mendirikan Sholat sunah secara individu.

c.   Mampu menjelaskan makna berpuasa serta macam-macam Puasa

d.   Tahu tata cara merawat dan mengurus jenazah (Tazhizul Jenazah)

e.   Dapat membaca doa Ijab Qobul Zakat

f.    Dapat menghafal minimal sebuah hadist dan menjelaskan hadist tersebut

1.b

Agama Katolik

 

a.   Tahu dan paham makna dan arti Gereja Katolik.

b.   Dapat memimpin doa dan membangun serta membuat gerakan  cinta kasih pada keberagaman agama di luar gereja katolik

1.c

Agama Kristen Protestan

 

a.   Mendalami Hukum Kasih dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

1.d

Agama Hindu

 

a.   Dapat menjelaskan sejarah perkembangan agama Hindu di tujuan kelahiran menjadi manusia menurut agama Hindu

b.   Dapat menjelaskan makna dan hekekat ajaran Tri Hita Karana dengan pelestarian alam lingkungan

c.   Dapat mempraktekkan bentuk gerakan Asanas dari Hatta Yoga

d.   Dapat melafalkan dan mengkidungkan salah satu bentuk Dharma Gita

e.   Dapat mendeskripsikan struktur , fungsi dan sejarah pura dalam cakupan Sad Kahyangan

1.e

Agama Budha

 

a.   Saddha: Mengungkapkan Buddha Dharma sebagai salah satu agama

b.   Saddha: Mengungkapkan Buddha Dharma sebagai salah satu agama

c.   Menjelaskan sejarah Buddha Gotama

d.   Menjelaskan Tiratana sebagai pelindung

e.   Menjelaskan kisah-kisah sejarah penulisan kitap suci Tripitaka

Emosional

2

Berani menyampaikan kritik dan saran yang membangun dengan sopan dan santun kepada sesama teman

3

Dapat mengikuti jalannya diskusi dengan baik

Sosial

4

Dapat hidup bersama antara umat beragama dan toleransi dalam bakti

5

Mengikuti pertemuan Ambalan sekurang-kurangnya 2 kali setiap bulan

6

Setia membayar iuran kepada Gugusdepan, dengan uang yang seluruh atau sebagian diperolehnya dari usaha sendiri

7

Dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam pergaulan sehari-hari

8

Telah membantu mengelola kegiatan di Ambalan

9

Telah ikut aktif kerja bakti di masyarakat minimal 2 kali

10

Dapat menampilkan kesenian daerah di depan umum minimal satu kali

Intelektual

11

Mengenal, Mengerti dan Memahami isi AD & ART Gerakan Pramuka

12

Dapat menjelaskan sejarah Kepramukaan Indonesia dan Dunia

13

Dapat menggunakan jam, kompas, tanda jejak dan tanda-tanda alam lainnya dalam pengembaraan

14

Dapat menjelaskan bentuk pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari

15

Dapat menjelaskkan tentang organisasi ASEAN dan PBB

16

Dapat menjelaskan tentang kewirausahaan.

17

Dapat mendaur ulang barang tidak terpakai menjadi barang yang bermanfaat

18

Dapat menerapkan pengetahuannya tentang tali temali dan pionering dalam kehidupan sehari-hari

Fisik

19

Selalu berolahraga, mampu melakukan olahraga renang gaya bebas dan menguasai 1 (satu) cabang olahraga tim

20

Dapat menjelaskan perkembangan fisik laki-laki dan perempuan

21

Dapat memimpin baris berbaris sangganya, dapat menjelaskan tentang gerakan baris berbaris kepada anggota sangganya yang terdiri atas gerakan di tempat

22

Dapat menyebutkan beberapa penyakit infeksi, degeneratif dan penyakit yang disebabkan perilaku tidak sehat

23

Ikut serta dalam perkemahan selama 3 hari berturut - turut


User Comments

Comment by Anonymous on 2012-04-24 20:07:21
salam pramuka

Comment by Anonymous on 2012-04-27 11:53:52
laksana nya?

Comment by johanfahrus on 2012-07-14 18:31:47
penjabaran SKU bantara

Comment by on 2012-09-10 09:30:26
hayya kasyaf (salam pramuka)

Comment by on 2012-10-12 10:19:32

Comment by on 2012-11-29 05:54:39
penjabaran tentang poin\"x mana?

Comment by on 2013-02-24 11:39:52
poin 4

Comment by on 2013-04-16 07:38:12
Salam pramuka

Comment by on 2013-04-12 12:35:37
Salam pramuka ! 
 
 
Ambalan dimas werkudoro dan dewi Arimbi.... 
Gudep 27.12.123/124 
 
SMA NEGERI 1 BELIK 
 
PEMALANGK

Comment by Teddy on 2013-04-13 11:13:33

Comment by on 2013-04-05 13:23:31
poin 15

Comment by on 2013-04-30 17:33:39
pengertian bantara 

Comment by on 2013-06-28 06:47:02
Penjelasan tiap point mana. .

Comment by on 2013-09-04 12:39:38
salam pramuka ! 
kak, penjabaran SKU bantaranya ada nggak .?? 
 
by : andriyan 
gudep : 2275-2276 
pangkalan : SMK KAL 2 SURABAYA

Comment by jayahermawan412yahoo.com on 2013-09-30 18:51:10
pramuka hebat

Comment by jayahermawan412yahoo.com on 2013-09-30 18:51:12
pramuka hebat

Comment by on 2013-10-12 08:23:56
hay aq dewi (penegak) 
aq dari tasikmalaya 
salam pramuka

Comment by on 2013-10-12 20:25:46
hy a'q muhammad syahril hidayatullah 
aku dari makassar 
salam pramuka kakak a'q calon anggota bantara pengen bertanya apa makna shalat sun'nahberjamah..?????

Comment by on 2013-11-10 10:02:40
saya penegak 
dari klungkung, bali, indonesia gudep 
02. 083, 02. 084 
hambalan wasudewa dewaki 
salam pramuka

Comment by on 2013-12-13 21:07:35
Salam PRAMUKA..!!!! 
hy kak aku Teguh dari Gorontalo.Aku CABARA (Calon Anggota Bantara).. 
Pangkalan SMA NEG.1 MARISA,gudep 340,341.. 

Comment by on 2014-01-10 22:05:34
Salam pramuka!! 
Sukses buat para calon dewan ambalan ,, 
salam pramuka kak.. 
Aku dewi pangkalan SMAN 2 BANJAR .

Comment by on 2014-01-13 08:39:45
salam pramuka!

Comment by on 2014-02-05 14:13:59
kak,,,, ini apa SKU yang baru untuk tahun 2014???

Comment by on 2014-02-09 14:51:56
Salam PRAMUKA 
Nama saya Muhammad Asep Awaluddin 
saya calon penegak bantara  
Ambalan Ir. Soekarno Pangkalan SMAN 1 NAGRAK  
 

Comment by on 2014-03-17 16:59:34
salam pramuka, buat semuanya. 
bye : ulfa 
ambalan fatmawati 
pangkalan SMA N 1 KEBUMEN

Comment by ines on 2014-08-04 19:21:36
salam pramuka

Comment by on 2014-08-26 19:18:40
salam pramuka 
dari laras ambalan cut meutia 
11-04-02-996 

Comment by andisaputasrg on 2014-09-18 17:36:37
salam pramuka indonesia 

Comment by andisaputasrg on 2014-09-18 17:36:41
salam pramuka indonesia 

Comment by on 2014-09-18 17:38:49
hy pramuka indonesia


ban_gp.gif
fox.jpg